T: +44 161 928 2533

F: +44 161 928 2566

E: info@dalanguages.co.uk

Statham House | Talbot Road | Stretford | Manchester | M32 0FP